اريخچه گروه چشم پزشكي
بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) يک مرکز آموزشي و درماني است که به آموزش دانشجويان پزشکي در سطوح استاژر، انترن ، آسيستان، فلو شيب و ارائه خدمات درماني در کلينيکهاي تخصصي در نوبت صبح و عصر و اورژانس در طي 24 ساعته اقدام مي نمايد . در سال 1382 پس از تکميل ساختمان اوليه با زير بناي حدود 5000متر مربع توسط موسسه خيريه خاتم الانبياء(ص) ، اين بيمارستان طي تفاهم نامه اي بين دانشگاه علوم پزشکي مشهد و موسسه فوق به مديريت حاج آقاي هاتفي در اختيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد قرار گرفت که اين دانشگاه پس از استقرار کليه اعضاي هيئت علمي گروه چشم پزشکي و تامين کادر درماني و اداري و تجهيز نمودن بيمارستان اقدام به راه اندازي آن نمود . و اين بيمارستان تنها مرکز تخصصي چشم پزشکي در شرق کشور گرديد و با توجه به ارائه خدمات با کيفيت بالا و هزينه هاي پائين برابر تعرفه هاي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي و از طرفي حمايت مالي از بيماران نيازمند موجب گرديد که با استقبال چشمگير بيماران در سرتا سر استان خراسان و ساير استانها مواجه گردد . اين استقبال بي نظير سبب شد مسئول محترم موسسه خيريه خاتم الانبياء(ص) ساخت و ساز فاز دوم بيمارستان را در سال 1384 با زير بناي حدود 8500 متر مربع شروع نمايد که مرحله اول آن حدود 2000 هزار مترمربع پس از تکميل درسال 1386 دراختيار درمانگاههاي تخصصي قرار گرفت و 6500 متر مربع ديگر آن در حال تکميل شدن مي باشد . اميد است با اتمام اين مرحله شاهد افزايش بخشهاي بستري ، افزايش اتاقهاي عمل و درمانگاههاي تخصصي و بهبود خدمت رساني به بيماران عزيز اين خطّه باشيم .